Manifest na Rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji

Biorąc pod uwagę, że:

 • Innowacje w zakresie sztucznej inteligencji mogą przynieść szczególnie wysokie efekty gospodarcze, o czym świadczy fakt, że jest to obecnie najważniejszy obszar inwestycji funduszy venture capital[1].
 • Znaczenie sztucznej inteligencji dla rozwoju gospodarczego, społecznego i obronności jest dostrzegane przez najważniejszych światowych przywódców[2].
 • Innowacyjne gospodarki wszędzie na świecie buduje się w oparciu o silną naukę i szkolnictwo wyższe. Najbardziej innowacyjne kraje takie jak Korea Południowa, Izrael, Japonia, kraje skandynawskie, Stany Zjednoczone i w coraz większym stopniu Chiny, to także kraje przeznaczające największy procent PKB na badania i edukację[3].
 • Polskie środowisko naukowe ma istotny potencjał w obszarze AI[4].
 • Barierą dla rozwoju innowacyjnych start-up’ów w Polsce jest nie tylko brak kapitału ale także, a nawet głównie, zbyt mała liczba takich start-up’ów[5].
 • Na świecie innowacyjne start-up’y powstają głównie w ekosystemach uczelnianych. Dla przykładu studenci i absolwenci MIT zakładają rocznie 1000 start-up’ów, z których 250 otrzymuje finansowanie VC; wywodzące się z MIT startup’y tworzyłyby 10. światową gospodarkę; aż 15% absolwentów MIT pracuje w start-up’ach wspomaganych VC[6]. Podobnie jest na innych czołowych uczelniach.
 • W Polsce brakuje wystarczającej liczby specjalistów w zakresie IT, a w szczególności AI[7].

Nawołujemy decydentów do opracowania strategii rozwoju priorytetowych dla gospodarki obszarów badań naukowych i edukacji wyższej, w szczególności sztucznej inteligencji, oraz do podjęcia odważnych i zdecydowanych działań na rzecz realizacji tej strategii:

 • Kilkukrotnego zwiększenia nakładów na badania podstawowe i wdrożeniowe w zakresie sztucznej inteligencji do poziomu porównywalnego do najbardziej innowacyjnych państw oraz wprowadzenia mechanizmów rozbudowy i integracji zespołów badawczych prowadzących badania w zakresie sztucznej inteligencji oraz mechanizmów usprawniających ich współpracę z przemysłem.
 • Zapewnienia doktorantom i pracownikom naukowym prowadzącym badania w zakresie sztucznej inteligencji stypendiów i wynagrodzeń porównywalnych z zarobkami w przemyśle.
 • Przeznaczenia dodatkowych środków na szybkie uruchomienie nowych i zwiększenie naborów na istniejące kierunki kształcące studentów w zakresie sztucznej inteligencji.
 • Przeznaczenia środków na utworzenie na kampusach polskich uczelni centrów przedsiębiorczości na wzór The Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship oferujących studentom i pracownikom edukację w zakresie przedsiębiorczości, granty zasiewowe, przestrzenie co-workingowe, fablaby, usługi preinkubacji i inkubacji.
 • Zmiany klasyfikacji dyscyplin naukowych MNiSW, tak aby będąca integralną częścią sztucznej inteligencji robotyka nie była łączona z elektrotechniką.

Środki przeznaczone na te działania będą stanowiły doskonałą inwestycję, która zwróci się wielokrotnie w postaci większej liczby innowacji, większej liczby specjalistów AI na rynku pracy i w efekcie szybszego rozwoju gospodarczego, społecznego i w zakresie obronności.

Wyraź poparcie

Zbieranie głosów poparcia zostało zakończone. Dziękujemy!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019