W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5,
  e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl,
  telefon: 61 665 36 39.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl,
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu poparcia Manifestu na Rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji.
 1. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane będą przechowywane przez okres trwania inicjatywy lub też do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia a jeśli ma to zastosowanie prawo do przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do poparcia Manifestu na Rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości poparcia ww. inicjatywy.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019